Μικροσκόπια

Μικροσκόπια

Δυνατότητα επιλογής μικροσκοπίων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Μονοφθάλμια, διοφθάλμια, τριοφθάλμιο (αναμονή για ψηφιακή κάμερα)
  • Περιστρεφόμενη κεφαλή κατά 3600
  • Σειρα προσοφθάλμιων φακών ευρέως πεδίου με μέγιστη μεγέθυνση έως 16x
  • Σειρά αντικειμενικών φακών διαφόρων τύπων με μέγιστη μεγέθυνση έως 100x (achromatic, plan , infinity E-plan)
  • Σύστημα διερχόμενου φωτισμού αλογόνου ή LED
  • Εξαρτήματα αντίθεσης φάσης (phase contrast), φθορισμού (fluorescence) κ.α.
  • Σειρά εξαρτημάτων φωτογράφησης (υποδοχείς για μηχανές reflex, ψηφιακές κάμερες, λογισμικό φωτογράφισης και επξεργασίας εικόνας).