Εργαστηριακοί ζυγοί ακριβείας

Ζυγοί ακριβείας

  • Εργαστηριακοί ζυγοί ως και 3ου δεκαδικού ψηφίου, σειρά 440.
  • Δυνατότητα μέγιστου βάρους ζύγισης από 40 εως 6.000 g.
  • Ακρίβεια από 1-0,001g.
  • Δυνατότητα εξωτερικής βαθμονόμησης με πρότυπο βάρος.
  • Δυνατότητα αρίθμησης τεμαχίων και μέτρησης % ποσοστού.
  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μονάδων μέτρησης.
  • Διαθέτει έξοδο RS-232 με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.
  • Συνοδεύεται από τροφοδοτικό λειτουργίας και όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του.