Αναλυτικοί ζυγοί

Αναλυτικοί ζυγοί

  • Δυνατότητα μέγιστου βάρους ζύγισης 120, 220 και 320 g.
  • Aκρίβεια 0,1mg ή 0,01mg
  • Δυνατότητα εξωτερικής βαθμονόμησης ή εσωτερικής βαθμονόμησης.
  • Δυνατότητα αρίθμησης τεμαχίων και μέτρησης % ποσοστού.
  • Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μονάδων μέτρησης.
  • Διαθέτει έξοδο RS-232 και USB με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.
  • Διαθέτει γυάλινο προστατευτικό θάλαμο με πορτάκια αριστερά, δεξιά και επάνω.
  • Συνοδεύεται από τροφοδοτικό λειτουργίας και όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του.