Θερμοζυγοί (Ζυγοί Υγρασίας)

Ζυγοί υγρασίας

  • Δυνατότητα υπολογισμού της υγρασίας για δείγματα μέγιστου βάρους 124 g.
  • Aκρίβεια 3ου δεκαδικού ψηφίου.
  • Δυνατότητα εξωτερικής βαθμονόμησης με πρότυπο βάρος.
  • Eύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας από 30 έως 230°C.
  • Διαθέτει έξοδο RS-232 με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.
  • Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του.