Η εταιρία ANALAB Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1999.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας σχετίζεται με τον τομέα εξοπλισμού Χημικών Εργαστηρίων με επιστημονικά όργανα και συσκευές ελέγχου ρύπανσης του περιβάλλοντος, συσκευές ποιοτικού ελέγχου, συσκευές ελέγχου εργασιακών χώρων, Εξοπλισμό ερευνητικών δομών για in vivo και in vitro δοκιμές καθώς και την διακίνηση ραδιενεργών ισοτόπων για ερευνητικούς σκοπούς.

Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι επίσης ο εξοπλισμός Οίκων Πειραματόζωων (κλωβοί, βάσεις στήριξης κλωβών – απλές ή με αυτόματο αερισμό και τροφοδοσία νερού, πλυντήρια κλωβών και βάσεων, πλυντήρια φιαλών, μονάδες αλλαγής κλωβών και αποκομιδής στρωμνής, κλιβάνους αποστείρωσης κλωβών καθώς και τροφές πειραματόζωων και στρωμνή).

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός Χημικών Εργαστηρίων μεγάλων ή και μικρότερων Μονάδων, όπως της ΔΕΗ, της Εταιρείας Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου κ.α. Η φιλοσοφία και προσέγγισή μας δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση του προϊόντος, αλλά επεκτείνεται και στο after sales service, την εκπαίδευση των αρμοδίων σε θέματα λειτουργίας και βασικής συσντήρησης, καθώς και στην άμεση παροχή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πώληση.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο πολυώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 530 τ.μ. όπου υπάρχει χώρος τεχνικής εξυπηρέτησης, χώρος προβολής νέων οργάνων και τεχνολογίας καθώς και τα Γραφεία και οι Αποθήκες.

Η εταιρεία ANALAB Ε.Π.Ε.. έχει – και ανέκαθεν είχε – σαν στόχο την διασφάλιση της ποιοτικής αλλά και της λειτουργικής σταθερότητας των ειδών που εμπορεύεται, μέσω των συνεργασιών της και της αντιπροσώπευσης κορυφαίων οίκων με παγκόσμιο κύρος, έχοντας σαν μοναδικό κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων τους.

Παράλληλα η εταιρεία μας δεν αγνοεί, αλλά προβάλει το γεγονός ότι τα προϊόντα που διαθέτει στην Ελληνική αγορά, συμβάλλουν στον περιορισμό ή ακόμη και την εξουδετέρωση των πάσης φύσεως ρύπων. Με την πρακτική της αυτή η ANALAB Ε.Π.Ε. συνεισφέρει στην σύγχρονη οικολογική τάση της προστασίας του περιβάλλοντος.

H εταιρεία μας από τον Ιούνιο του 2005 εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000