Ατομικά Αεριζόμενοι Κλωβοί (IVC)

IVC

Οι ατομικά αεριζόμενοι κλωβοί – Individually Ventilated Cages  (IVC) – είναι η σύγχρονη απάντηση στην απαίτηση για δημιουργία ενός χώρου όπου θα παρέχεται προστασία από μολυσματικούς παράγοντες, τόσο για ευαίσθητα πειραματόζωα (bio-exclusion), όσο και για τους χειριστές και το περιβάλλον (bio-containment). Με τα IVC δημιουργείται φραγμός πλέον όχι σε επίπεδο δωματίου, (μία πολύ απαιτητική και ακριβή προσέγγιση), αλλά στο επίπεδο του κλωβού.

Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι η μονάδα αερισμού, η οποία φιλτράρει τον εισερχόμενο αέρα μέσω φίλτρου HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) και στη συνέχεια παρέχει τον αέρα στους κλωβούς, μέσω ειδικού συστήματος σωληνώσεων. Αντίστοιχα, ο αέρας που προέρχεται από τους κλωβούς φιλτράρεται με τον ίδιο μηχανισμό και αποβάλλεται, καθαρός πλέον, στο περιβάλλον. Στον κλωβό ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται με πολύ μικρή ταχύτητα από ειδική βαλβίδα που βρίσκεται στην κορυφή του κλωβού.

Η όλη σχεδίαση εξασφαλίζει άριστες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους του κάθε κλωβού (πιστοποιητικό TUV).

***Νέα σειρά ατομικά αεριζόμενων κλωβών EMERALD με πλήθος βελτιωμένων χαρακτηριστικών σε θέματα εργονομίας της ραφιέρας, δυνατότητας καλύτερης επισκόπησης του εσωτερικού του κλωβού για τους καθημερινούς οπτικούς ελέγχους και ενσωματωμένων χαρακτηριστικών εμπλουτισμού του περιβάλλοντος του κλωβού.***