Εξοπλισμός Μικροεπεμβάσεων-Χειρουργείου Πειραματοζώων

Εξοπλισμός για πειραματική χειρουργική που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Συσκευές Αναισθησίας

Συσκευές Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων

Συσκευές Ελέγχου Θερμοκρασίας

Αναπνευστήρες (Ventilators)

Χειρουργικό εξοπλισμό (τσιμπίδες, ψαλιδάκια, σύριγγες, νυστέρια, λαβίδες, restrainer, ear tags, tattoo, ειδικούς δίσκους κ.α.)

Καθαριστικά/Απολυμαντικά οργάνων

Αντλίες΄Εγχυσης (Περισταλτικές, τύπου σύριγγας)