Εξοπλισμός Μικροεπεμβάσεων-Χειρουργείου Πειραματοζώων

Εξοπλισμός για πειραματική χειρουργική που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Συσκευές Αναισθησίας
  • Συσκευές Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων
  • Συσκευές Ελέγχου Θερμοκρασίας
  • Αναπνευστήρες (Ventilators)
  • Χειρουργικό εξοπλισμό (τσιμπίδες, ψαλιδάκια, σύριγγες, νυστέρια, λαβίδες, restrainer, ear tags, tattoo, ειδικούς δίσκους κ.α.)
  • Καθαριστικά/Απολυμαντικά οργάνων
  • Αντλίες΄Εγχυσης (Περισταλτικές, τύπου σύριγγας)