Θερμιδόμετρα

Η συγκεκριμένη μέθοδος καλύπτει τον προσδιορισμό της θερμότητας από την καύση υγρών καυσίμων υδρογονανθράκων που κυμαίνονται σε μεταβλητότητα από εκείνη του αποστάγματος του φωτός με εκείνη των υπολειμματικών καυσίμων.