Συσκευές Αφρισμού

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται εδώ ενδείκνυται για τον διαχωρισμό του νερού από τα έλαια του πετρελαίου και των άλλων λιπαντικών ελαίων, για μετρήσεις των ιδιοτήτων των απελευθερωμένων αερίων των πετρελαιοειδών αλλά και για τα χαρακτηριστικά του αφρισμού.