Φωτόμετρα

Υπάρχουν πολλών ειδών συσκευές που μετρούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ιόντων/ουσιών με μεγάλη ακρίβεια με τη φωτομετρική μέθοδο. Μπορούν να είναι εντελώς φορητά πολύ μικρού μεγέθους, φορητά μεγαλύτερου μεγέθους που συνδιάζουν τα οφέλη των πολύ μικρών και των εργαστηριακών ή εργαστηριακά, πάγκου.

Διαθέτουν ψηφιακή οθόνη στην οποία αναφαίνονται όλες οι σημαντικές μετρήσεις για τη λειτουργία της συσκευής. Συνοδεύονται επίσης από αντιδραστήρια και πρότυπα διαλύματα υψηλής ποιότητας για μέγιστη ακρίβεια στις μετρήσεις, ενώ παράλληλα λόγω των συνεχώς εξελισσόμενων μεθολογιών με βάση τις νέες ανάγκες των χρηστών, υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας. Διαθέτουν λυχνία τύπου LED συνήθως σαν πρωταρχική πηγή φωτισμού και θύρα σύνδεσης σε Η/Υ.

Οι εφαρμογές των φωτομέτρων αναφέρονται κυρίως στο πόσιμο νερό, το απόβλητο νερό, σε νερό βιομηχανικών εφαρμογών, στον ερευνητικό τομέα, το αναλυτικό εργαστήριο, σε μετρήσεις επιφανειακών υδάτων κ.α.