Συσκευές Kjedahl

Η μέθοδος Kjedahl είναι η πιο αποδεκτή παγκοσμίως για την ανάλυση του πρωτεϊνικού αζώτου σε οργανικές ενώσεις όπως: διατροφικά προϊόντα, λιπάσματα, σπόροι, μπύρα, κρέας, σάλτσες, νερό, πετρελαιοειδή κ.α.

Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής απαιτεί μία συστοιχία συσκευών (συσκευή χώνευσης, ειδικός απαγωγός, αποστακτήρας αζώτου-πρωτεϊνών). Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη δημιουργία της κατάλληλης συστοιχίας ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Η λειτουργία της συσκευής χώνευσης ρυθμίζεται από ψηφιακό μικρο-επεξεργαστή και προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εισαγωγής μεγάλου αριθμού προγραμμάτων, ρυθμίζοντας παραμέτρους όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος επώασης των δειγμάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης υποδοχέων διαφόρων μεγεθών, ανάλογα το μοντέλο και τις ανάγκες του χρήστη.

Οι ειδικοί απαγωγοί συγκέντρωσης των παραγόμενων αερίων διαφέρουν στο μέγεθος, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων της συσκευής χώνευσης.

Η συσκευή απόσταξης αζώτου-πρωτεϊνών λειτουργεί με ψηφιακό μικρο-επεξεργαστή, διαθέτει οθόνη LCD, δυνατότητα εισαγωγής προγραμμάτων από το χρήστη, δυνατότητα βαθμονόμησης της αντλίας, ηλεκτρική γεννήτρια παραγωγής ατμού και διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας με ειδικούς αισθητήρες εντοπισμού δείγματος, ανοίγματος της πόρτας, προστασία από υπερθέρμανση κτλ.