Συσκευές Soxhlet

Συσκευή εκχύλισης λιπαρών με τη βοήθεια διαλυτών για τον προσδιορισμό των λιπών και διαλυτών ουσιών σε τρόφιμα, ζωωοτροφές, απορρυπαντικά, πολυμερή, πολτό χάρτου, ίνες, ελαστικά, υφάσματα, πετροχημικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα κ.α.

Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή, διαθέτει θερμοστοιχείο με αντιστάσεις για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, ελέγχεται μέσω μικρο-επεξεργαστή για έλεγχο της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στη λειτουργία, αισθητήρα για προστασία από υπερθέρμανση PT100 τάξης Α, καθώς και τη δυνατότητα ανεξέρτητου προγραμματισμού της θερμοκρασίας της πλάκας, του χρόνου εξαγωγής (βρασμού) και του χρόνου ξεπλύματος (τελική παραγωγή εκχυλίσματος).