Συσκευές ανάλυσης κυτταρίνης

Συσκευές προσδιορισμού περιεχομένων σε ακατέργαστη κυτταρίνη (Weende, Wijstrom), διαιτητική κυτταρίνη, όξινη/ουδέτερη κυτταρίνη (Van Soest), λιγνίνη, ημικυτταρίνη κτλ.

Εκχύλιση και μεταφορά χωρίς τη μετακίνηση του δείγματος και επομένως χωρίς απώλειες, δυνατότητα πολλών καθημερινών επαναλήψεων (μέθοδος Weende), δυνατότητα μέτρησης των κρίσιμων παραμέτρων ανά πάσα στιγμή της διαδικασίας, υψηλή επαναληψιμότητα συνθηκών και αποτελεσμάτων, κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και εποξική βαφή εξωτερικά. Εύρος μετρήσεων από 0,1% έως 100%.