Συσκευές προσδιορισμού αλκοολικού βαθμού

Ποσοστιαίος προσδιορισμό ογκομετρικά του αλκοολικού βαθμού σε κρασιά, μπύρες και αλκοολούχα ποτά υψηλού αλκοολικού βαθμού. Πτητική οξύτητα και σορβικό οξύ. Σύμφωνα με τις οδηγίες CEE 2676/90 και CEE 2870/2000.