Συσκευές μέτρησης σημείου τήξεως

Αυτόματες και χειροκίνητες, ψηφιακές και αναλογικές συσκευές προσδιορισμού του σημείου τήξεως δείγματος κατάλληλες για όλο τα φάσμα των εφαρμογών, από τη χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς έως και τις πιό απαιτητικές μετρήσεις. Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, υψηλή ακρίβεια και δυνατότητα τοποθέτησης και πολλών δειγμάτων ταυτόχρονα.