Απαγωγοί

Οι απαγωγοί έχουν εξωτερική κατασκευή από ατσάλι με ένα μεγάλο εύρος επιφανειών εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου σας.

Οθόνη LED ενδείξεων ροής αέρα (m³/h) και έντασης φωτισμού εντός του απαγωγού.

Οι συνθήκες εντός του θαλάμου ελέγχονται μέσω οπτικοακουστικών συναγερμών προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια.

Ακόμα, οι απαγωγοί είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα ποιότητας PN EN 14175.

Δείτε τα σχετικά φυλλάδια για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες.