Ερμάρια Ασφάλειας

Sorry, no attachments exist.

Τα ερμάρια ασφαλείας, είναι κατάλληλα για την τοποθέτησης επικίνδυνων ή επιβλαβών χημικών και άλλων υλικών, τα οποία βάσει νομοθεσίας επιβάλλεται να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, που να πληρούν μια σειρά αυστηρών προδιαγραφών. Έτσι διακρίνουμε ερμάρια για αποθήκευση οξέων και βάσεων, ερμάρια για αποθήκευση αερίων υπό πίεση, ερμάρια για αποθήκευση εύφλεκτων υλικών κ.α.