Αυτόματες Πιπέτες

Υψηλή δοσομετρική ακρίβεια σε διάφορα εύρη και φάσματα, συνοδευόμενη από πολλούς αυτοματισμούς λειτουργιών.