Συστήματα Συμπεριφορικών Πειραμάτων

Η AnaLab, σε συνεργασία με τους οίκους UgoBasile, Harvard Apparatus και Noldus διαθέτει ειδικευμένα όργανα βιολογικών μελετών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο σε τρωκτικά όσο και σε zebrafish/larvae.

Μεταξύ άλλων:

 • In vitro essays
 • Recorders & Transducers
 • Stimulators
 • Bronchodynamics
 • Inflamation
 • Nociceptive Stimulation
 • Behaviour (Activity, Anxiety, Avoidance, Exercise, Mazes κτλ)
 • Motory Coordination
 • Orientation
 • Toxicological
 • High-throughput Tracking
 • Treadmills
 • Analgesia
 • Blood Pressure
 • Data Acquisition and Analysis
 • Social Interaction