Συστήματα Συμπεριφορικών Πειραμάτων

Η AnaLab, σε συνεργασία με τους οίκους UgoBasile, Harvard Apparatus και Noldus διαθέτει ειδικευμένα όργανα βιολογικών μελετών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο σε τρωκτικά όσο και σε zebrafish/larvae.

Μεταξύ άλλων:

In vitro assays

Recorders & Transducers

Stimulators

Bronchodynamics

Inflamation

Nociceptive Stimulation

Behaviour (Activity, Anxiety, Avoidance, Exercise, Mazes κτλ)

Motory Coordination

Orientation

Toxicological

High-throughput Tracking

Treadmills

Analgesia

Blood Pressure

Data Acquisition and Analysis

Social Interaction