Συστήματα Νηματικής Ροής

Σταθμοί αλλαγής κλωβών

Η εταιρεία Tecniplast διαθέτει μία πλήρη γκάμα από σταθμούς αλλαγής κλωβών. Γενική φιλοσοφία όλων των σταθμών είναι η αποτελεσματική προστασία από κάθε είδους επιμόλυνση τόσο για το ζώο και το περιβάλλον εντός του σταθμού (laminar flow), όσο και για το χειριστή/περιβάλλον με τη δημιουργία ειδικού “φράγματος” νηματικής ροής (barrier).

Συστήματα αλλαγής κλωβών / Θάλαμοι νηματικής ροής (βιολογικής ασφάλειας Ι-ΙΙ)

Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικοί σταθμοί οι οποίοι μπορούν με εύκολες κινήσεις να μετατραπούν από σταθμοί αλλαγής κλωβών μίας όψης σε θαλάμους βιολογικής ασφάλειας τάξης ΙΙ για εργονομία στο χώρο των ανάλογων διεργασιών της μονάδας.

Air shower

Ειδική καμπίνα εισόδου και εν δυνάμει εξόδου από την καθαρή περιοχή της μονάδας στέγασης.

Συστήματα απόρριψης στρωμνής

Εργονομία και ευκολία στην απόρριψη της ακάθαρτης στρωμνής με προστασία του χειριστή από αλλεργιογόνους παράγοντες και ρύπους.

Αεριζόμενο ερμάριο

Στέγαση περιορισμένου αριθμού ζώων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Δυνατότητα παρακολούθησης και ρύθμισης των παραμέτρων: φως, θερμοκρασία και υγρασία.