Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Λοιπά

Θάλαμοι νηματικής ροής – βιολογικής ασφάλειας (Ι-ΙΙ)

Φούρνοι Αποτέφρωσης

Συστήματα διήθησης

Συσκευές BOD

Συσκευές COD

Συσκευές Ελέγχου Κροκίδωσης