Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Λοιπά

Θάλαμοι νηματικής ροής – βιολογικής ασφάλειας

Φούρνοι Αποτέφρωσης

Συστήματα διήθησης

Συσκευές Ελέγχου Κροκίδωσης