Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Λοιπά

Θάλαμοι νηματικής ροής – βιολογικής ασφάλειας

Φούρνοι Αποτέφρωσης

Συστήματα διήθησης

Συσκευές BOD

Συσκευές COD

Συσκευές Ελέγχου Κροκίδωσης