Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Υδατόλουτρα- Συσκευές Θέρμανσης/Ανάδευσης

Υδατόλουτρα-Ανακινούμενα Υδατόλουτρα

Λουτρά υπερήχων

Θερμομανδύας

Εργαστηριακοί Αναδευτήρες

Μαγνητικοί αναδευτήρες

Αναδευτήρες τύπου Vortex