Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Ζυγοί – Πρότυπα Βάρη

Εργαστηριακοί ζυγοί ακριβείας

Αναλυτικοί ζυγοί

Επιτραπέζιοι Ζυγοί Δεμάτων

Θερμοζυγοί (Ζυγοί Υγρασίας)

Πρότυπα Βάρη