Ατομικά Αεριζόμενοι Κλωβοί (IVC)

IVC

  • Οι ατομικά αεριζόμενοι κλωβοί – Individually Ventilated Cages  (IVC) – είναι η σύγχρονη απάντηση στην απαίτηση για δημιουργία ενός χώρου όπου θα παρέχεται προστασία από μολυσματικούς παράγοντες, τόσο για ευαίσθητα πειραματόζωα (bio-exclusion), όσο και για τους χειριστές και το περιβάλλον (bio-containment). Με τα IVC δημιουργείται φραγμός πλέον όχι σε επίπεδο δωματίου, (μία πολύ απαιτητική και ακριβή προσέγγιση), αλλά στο επίπεδο του κλωβού.
  • Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι η μονάδα αερισμού, η οποία φιλτράρει τον εισερχόμενο αέρα μέσω φίλτρου HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) και στη συνέχεια παρέχει τον αέρα στους κλωβούς, μέσω ειδικού συστήματος σωληνώσεων. Αντίστοιχα, ο αέρας που προέρχεται από τους κλωβούς φιλτράρεται με τον ίδιο μηχανισμό και αποβάλλεται, καθαρός πλέον, στο περιβάλλον. Στον κλωβό ο αέρας εισέρχεται με πολύ μικρή ταχύτητα (< 0,2 m/s), από ειδική βαλβίδα που βρίσκεται στην κορυφή του κλωβού.
  • Η όλη σχεδίαση εξασφαλίζει άριστες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους του κάθε κλωβού (πιστοποιητικό TUV).

DCC

Συστοιχία για αρουραίους σε αρνητική πίεση με κλωβούς τύπου συρταριού.

  • Μοναδική σχεδίαση, ιδανική για τους ερευνητικούς τομείς της τοξικολογίας και της φαρμακολογίας.
  • Κλωβοί τύπου συρταριού, για εύκολη πρόσβαση του χειριστή, ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία.
  • Ακόμα και όταν ανοίξει ο κλωβός διατηρούνται οι συνθήκες που εμποδίζουν τη διασπορά αλλεργιογόνων και παθογόνων στο εξωτερικό περιβάλλον.
  • Παύει πια η ανάγκη για isolators, HEPA-filtered suits, plastic films και isolator gloves
  • Μειώνεται ο χρόνος της καθημερινής επιθεώρησης των ζώων.