Συστήματα Αυτοματισμού

Kronos: Ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος για την προετοιμασία φιαλών. Το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα με δυνατότητα διαχείρισης 1000 φιαλών την ώρα.

Pegasus: Ρομποτικό σύστημα για τη την αποτελεσματικότερη διαχείριση κλωβών. Με δυνατότητα διαχείρισης 700 κλωβών την ώρα.

Apollo: Ρομποτικό σύστημα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κλωβών ακόμα και σε σχετικά μικρές εγκαταστάσεις.

Bedding Disposal Unit και Bedding Dispensing Unit: Μαζί με τα αυτόματα συστήματα χειρισμού κλωβών και φιαλών, η IWT έχει αναπτύξει πρωτοποριακά ολοκληρωμένα συστήματα για την αποκομιδή της μολυσμένης στρωμνής και την παροχή καινούριας στους κλωβούς. Η απόλυτη λύση για μοντέρνες εγκαταστάσεις που αναζητούν συστήματα για τη διαχείριση της στρωμνής με ταυτόχρονο περιβαλλοντικό έλεγχο.

Συστήματα αυτόματης παροχής νερού στους κλωβούς: Ο χειριστής απαλλάσσεται οριστικά από το φόρτο εργασίας του πλυσίματος, του γεμίσματος και της αποστείρωσης ατελείωτων φιαλών σε καθημερινή βάση. Τα συστήματα αυτά είναι προσαρμοσμένα σε ικριώματα με οδηγούς στήριξης στα πλάγια για τη στήριξη των κλωβών, δημιουργώντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον οίκο πειραματόζωων.