Συστήματα Αποκωμιδής Στρωμνής

Η εμφάνιση αλλεργικών συμπτωμάτων στους χώρους στέγασης και εκτροφής πειραματόζωων, αλλά και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφάλεια και υγιεινή, οδήγησαν στην κατασκευή και χρήση ειδικών συστημάτων διαχείρισης και αποκομιδής στρωμνής. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα κυρίως για πειραματικά κέντρα που στεγάζουν μεγάλους αριθμούς ζωικών προτύπων και ερευνητών και διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές διαδικασίες καθαρισμού και ανανέωσης των αναλωσίμων εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια.